HISTORIE DLE MEIBUKAN

Kanryo Higashionna (1853 – 1916)

Kanryo Higashionna

Učil své vlastní pojetí karate vzniklé shrnutím prvků čínského Chuan-fa vnitřních škol a starého okinawského To-de.

Přeformoval kata Sanchin, tím že je prováděl sevřenou pěstí, zatím co čínská varianta (také Uechi-ryu) zdůrazňovala otevřenou ruku. Kromě toho změnil až do té doby obvyklou metodu soukromého vyučování. Říká se, že Higashionna byl první, kdo zavedl skupinové vyučování.

Kanryo Higashionna založil a vyučoval styl bojového umění, které později pojmenovalo NAHA-TE, což byla kombinace čínského stylu Gong-fu a okinawských technik.

Začal se zajímat o bojová umění když mu bylo 14-15 let a jeho prvním učitelem byl Arakaki Seisho, který sloužil v té době okinawskému králi jako válečník.

Když byl Arakaki v zájmu království RYUKYU (tehdejší název pro ostrova Okinawa) poslán do Číny, doporučil tehdy Higashionnu do centra výuky bojových škol v Kojo Taitai, Kumenura. Po dvou letech studia se Higashionna vydal na lodi do Číny do provincie Fujian aby pokračoval ve svém studiu bojových umění. Tam se stal studentem mistra Ryuruko Ryuru – znamená "ubírat se, směřovat, vydat se", přípona "Ko" znamená velký bratr.

Není známo jak dlouho zde Higashionna pobýval, ale ví se, že po návratu na ostrov Okinawa se stal věhlasný svým učením a jeho dvůr se stal známým místem pro výuku karate.

Linie mistrů Gojyu-ryu

  • • Miyagi Chojun (zakladatel)
  • • Yagi Meitoku (student Uchi - deshi a následovník)
  • • Yagi Meitatsu (současný představitel)

Meitatsu Yagi

Meitatsu Yagi

Je nositelem technického stupně 10. DAN a pochází z ostrova Okinawa (Japonsko) a je mu 62 let.

Je druhý v pořadí tzv. přímé linie pokračovatelů stylu Gojyu-ryu a je také bezpochyby považován za jednoho z nejuznávanějších mistrů tohoto stylu na světě.

V dobách kdy se Meitatsu Yagi učil karate, neexistovala literatura, video a podobné možnosti a tak výuka probíhala tak jak se to dělo od nepaměti, a to tzv. přímým učením. Meitatsu Yagi se pod přímým vedením svého otce učil 50 roků karate, aby postupně přebral celé učení systému Meibukan Gojyu-ryu.

Každý kdo se vydá hledat cestu karate se zajímá především o to kdo je jeho učitel, a kdo učil jeho učitele. A pokud to je možné chtěl by se tak dostat co nejblíže ke kořenům tohoto učení. Linie Meitatsu Yagi je velmi jasná. Jeho učitel byl otec Meitoku Yagi a učitelem Meitoku Yagi byl sám zakladatel stylu Gojyu-ryu Chojun Miyagi.

Meitoku Yagi

Meitoku Yagi

(otec současného představitele Meibukan Gojyu-ryu Meitatsu Yagi), se narodil 6. března 1912 ve městě Naha a jeho dědeček ho přivedl k Miyagimu když mu bylo 13 let.

Dědeček Yagi na vysvětlenou představil svého vnuka Meitoku Yagi jako potomka velmi váženého předka, který byl kdysi na Okinawě činný jak v politice tak i v bojových umění.

Chojun Miyagi byl velmi striktní člověk vyžadující tvrdou disciplínu. I na první pohled malý prohřešek vyřadil jakéhokoliv studenta z dojo. Stačilo např. když si student jen tak pohvizdoval při příchodu do dojo, nebo s ručníkem kolem ramen vstoupil do tělocvičny.

V těchto časech bylo zvykem mít dva možná tři studenty a mnoho jich bylo odmítnuto aniž by měli šanci vůbec začít u mistra cvičit. Později se ustálil počet na čtyři až pět studentů. Trénink se obvykle skládal s rozcvičky, základní techniky a cvičení forem (kata). Mnoho studentů, které přijal také po různé době také odešlo. Neunesli prostě tréninkovou zátěž, neboť, jak už bylo řečeno Miyagi byl velmi přísný a tvrdý učitel. Například jenom nácvik jedné kata Sanchin trvalo mezi dvěma až třemi lety. Běžně Miyagi vyučoval čtyři kata a to: SANCHIN, SEIZAN, SEIUNCHIN, TENSHO.

Po té co si ověřil schopnosti začal vyučovat, oba nejoblíbenější studenty Shinzato Jinan a Meitoku Yagi, všechny formy Gojyu-ryu. V době kdy Yagi ještě navštěvoval gymnasium již byl jako jediný ze studentů zcela zasvěcen do celého systému Gojyu-ryu. Bohužel v této době byla již druhá světová válka na spadnutí a nikdo na ostrově netušil jak fatální dopad bude mít právě na tento malý ostrov.

Japonsko si vytvořilo na Okinawě obranný val, který měl zastavit postupující spojenecké armády z Jižního Pacifiku. První úder přišel v říjnu 1944 a více jak 90 procent města Naha bylo vypáleno a téměř srovnáno se zemí. O mnoho lépe nedopadlo ani další velké město Shuri. Civilní obyvatelstvo nebylo prakticky nijak chráněno.

Devastační účinky války na Okinawě potvrzuje fakt, že každý osmý obyvatel Okinawy byl zabit a není na ostrově rodiny, která by nebyla zasažena ztrátou některého svého člena.

Ani sám Chojun Mijagi nebyl ušetřen a ve válce přišel o svého syna, dvě dcery a navíc i o jednoho nejlepšího studenta Shintazo Jinan, který zahynul na konci války v 1945. S velkou pravděpodobností se i tyto události podepsali na tom, že v roce 1953 Chojun Miyagi ve věku 65 let zemřel.

Po jeho smrti se na rodinné poradě její členové usnesli, že tím kdo by měl převzít odpovědnost za pokračování a rozvoj školy Gojyu-ryu bude Meitoku Yagi.

Od rodiny převzal Meitoku Yagi mistrovo karate-gi a obi.

Meitoku Yagi nazval svoji školu MEIBUKAN (volném překladu „Dům čistého bojovníka“). A tím se odlišil od některých dalších studentů, kteří si otevřeli svoje dojo.

Nejstarší Yagiho syn Meitatsu Yagi se narodil v Kume ve městě Naha 7. července 1944. (zhruba tři měsíce před invazí spojeneckých armád na Okinawu ). Ve věku 5 let začal pod vedením svého otce a jediného učitele cvičit a to šest dnů v týdnu po 2 hodinách. Video, knihy, zrcadla či jiné pomůcky Meitatsu Yagi nikdy nepotřeboval a dodnes preferuje osobní kontakt s učitelem.

Po ukončení studia na univerzitě se usadil pracovně na čas v USA ( 1964 – 1970 ) a po té i v dalších zemích ( Saipan, Filipíny, Guam, Indie ). Meitoku Yagi si zvolil svého syna Meitatsu Yagi za svého nástupce a postupně mu předal veškeré znalosti tak aby mohl dále šířit poselství školy Meibukan Gojyu-ryu po celém světě. Udělil mu titul Hanshi a všemi mistry na Okinawě respektovaný 10 DAN.

7 února 2003, ve věku 92 let sensei Meitoku Yagi zemřel. Ještě 5 měsíců před svou smrtí demonstroval svoje cvičení v BUDOKAN - NAHA.

Obavy o pokračovatele Meibukan Gojyu-ryu sensei Meitatsu Yagi nemá, neboť jeho dva synové jsou na dobré cestě a jistě jeden z nich převezme toto dědictví po svém otci.

Zakladatel Gojyu-ryu Chojun Miyagi

Chojun Miyagi

Narodil se 25. dubna 1888 ve městě Naha, Okinawa. Rodina byla poměrně bohatá a to z obchodu s medikamenty, které dovážela především z Číny. Když zemřel nejstarší dědic rodiny, byl Miyagi 5 let starý a jak přikazovala tradice převzal již v tomto věku vedoucí úlohu rodiny. Jeho matka se rozhodla vychovat syna tak aby byl schopen čelit psychickým i fyzickým nástrahám života a tak jej představila učiteli bojových umění jménem Arakaki Ryuko ( 1875-1961). Chojun Miyagi měl tehdy 11 let.

Arakaki jej o tři roky později přivedl k zakladateli Okinawa karate jménem Kanryo Higashionna.

Chojun Miyagi cvičil u mistra Kanryo Higashionna až do doby než zemřel v roce 1915. Po smrti Higashionny převzal Miyagi nástupnictví školy zvané NAHA-TE a jal se jí zdokonalovat. V té době podnikl také nejméně dvě cesty do Číny aby rozšířil své znalosti v oblasti bojových umění.

V roce 1929 poslal jednoho z nejlepších studentů – Shinzato Jinan na setkání mistrů bojových umění do hlavního města Japonska Kyoto. Když se ho po demonstraci ptali jakže se jmenuje styl co předvedl, odpověděl Hanko-ryu styl. V překladu ve významu „napůl tvrdý styl“. Sám si jej v momentě vymyslel než aby připustil, že jeho styl nemá jméno. Po návratu na Okinawu vše sdělil svému mistru a ten se rozhodl pojmenovat jeho styl Gojyu-ryu.

Název si vypůjčil z jedné básně v čínské knihy „BUBUSHI“, která je pokládána za bibli všech bojových umění vůbec.

Báseň vysvětluje a popisuje koncept osmi bojových umění a v jedné její části se popisuje idea nerozlučnosti dvou základních složek všech věcí a jevů ve vesmíru „tvrdost“ a „měkkost“ nebo také jinak „Tvrdost“ a „Jemnost“.

V poemu se doslova říká „Způsob dýchání „nádech“ a „výdech“ v sobě skrývá tvrdost i měkkost“.

Ačkoli Miyagi pojmenoval svůj styl na Gojyu-ryu nikdy neměl pro tento název psanou podobu. V roce 1933 byl styl Gojyu-ryu oficiálně registrován v japonské asociaci bojových umění „ Dai Nippon Butokukai“.