NAŠI INSTRUKTOŘI

Instruktoři

Sensei Alois Lausmann je zakládajícím členem našeho kroužku Karate a zároveň jeho nosným pilířem. Začínal cvičit sportovní karate styl Schotokan v roce 1979. Po létech studia dosáhl mnoha sportovních úspěchů a stal se nositelem prvního mistrovského stupně (I. dan) a následně druhého ( II.dan).

Sensei Vladimír Baláž začal studovat Karate v roce 1989 pod vedením senseie Aloise Lasmanna, který ho vedl na sportovních kolbištích a k dosažení mistrovského stupně (I. Dan) v Shotokan ryu. Následně se stal naším druhým senseiem.

V roce 2002 se seznámili s původní nezkreslenou formou Karate, která je uchvátila natolik, že se vzdali sportu a mistrovských stupňů v Shotokan ryu a začli studovat Okinavské Karatedo. V současnosti jsou nositeli mistrovských stupňů okinawského karate a věnují se jeho šíření a studiu.